Υποστήριξη Steam
Παρουσιάστηκε σφάλμα κατά την επεξεργασία του αιτήματος. Δοκιμάστε ξανά σε λίγο.
Υποστήριξη Steam
Συνδεθείτε για να λάβετε προσωπική βοήθεια για το SteamVR.
Επιλέξατε το πρόβλημα: «Ο ασύρματος δέκτης δεν εντοπίστηκε» / «Η συσκευή USB δεν αναγνωρίζεται»

Υπάρχουν δύο ασύρματοι δέκτες ενσωματωμένοι στο Vive headset, που χρησιμοποιούνται για να επικοινωνούν με τα χειριστήρια. Αν αντιμετωπίζετε προβλήματα με τους ασύρματους δέκτες ή αν αντιμετωπίζετε σφάλματα «Δεν εντοπίστηκε ασύρματος δέκτης» ή «Η συσκευή USB δεν αναγνωρίζεται», δείτε τα παρακάτω θέματα για προτάσεις αντιμετώπισης προβλημάτων.

Αντιμετώπιση προβλημάτων:
Ελέγξτε την κατάσταση USB του Vive headset σας
  1. Από τον υπολογιστή εξυπηρετητή σας, μεταβείτε στο SteamVR > Ρυθμίσεις > USB
  2. Κάντε κλικ στην Ανανέωση για να δείτε την κατάσταση των USB εξαρτημάτων Vive
  3. Σιγουρευτείτε ότι ο Ασύρματος δέκτης 1 και ο Ασύρματος δέκτης 2 είναι τονισμένοι με λευκούς κύκλους. Αν ένας ή και οι δύο είναι σβησμένοι, αποσυνδέστε το καλώδιο USB Vive από τον υπολογιστή σας, συνδέστε το σε διαφορετική θύρα USB και περιμένετε για την κατάσταση να ανανεωθεί ξανά
Επαναφορά συσκευών USB
  1. Αποσυνδέστε όλα τα καλώδια Link Box από τον υπολογιστή σας
  2. Από τον εξυπηρετητή υπολογιστή σας, μεταβείτε στο SteamVR > Ρυθμίσεις > Δημιουργός. Σιγουρευτείτε ότι η επιλογή «Ρυθμίσεις δημιουργού» είναι επιλεγμένη
  3. Κάντε κλικ στο Αφαίρεση όλων των USB συσκευών SteamVR. Σιγουρευτείτε ότι το καλώδιο USB του Link Box δεν είναι συνδεδεμένο και επιλέξτε Ναι
  4. Μόλις ολοκληρωθεί, τερματίστε το SteamVR, συνδέστε το Link Box σας (USB, HDMI, παροχή ενέργειας) και εκκινήστε ξανά το SteamVR