Υποστήριξη Steam
Παρουσιάστηκε σφάλμα κατά την επεξεργασία του αιτήματος. Δοκιμάστε ξανά σε λίγο.
Υποστήριξη Steam
Συνδεθείτε για να λάβετε προσωπική βοήθεια για το Steam Link.
Επιλέξατε το πρόβλημα: Ποιες είναι η διαμόρφωση του δικτύου σας;

Πριν συνεχίσετε, ενεργοποιήστε την επικάλυψη επίδοσης.

Μπορείτε να καταλάβετε αν το δίκτυο προκαλεί προβλήματα με τη μετάδοσή σας μεταβαίνοντας στις προχωρημένες ρυθμίσεις μετάδοσης εξυπηρετητή και ενεργοποιώντας την επικάλυψη επίδοσης. Μπορείτε να το κάνετε αυτό από τις ρυθμίσεις Steam Link πριν ξεκινήσετε τη μετάδοση, από τις ρυθμίσεις Big Picture αφού ξεκινήσετε τη μετάδοση ή από την επικάλυψη Steam εντός παιχνιδιού.

Ενώ μεταδίδετε, πατήστε F6 ή Start+Y για να εμφανίσετε το γράφημα επίδοσης και αναζητήστε για μεγάλες αυξομειώσεις στη γαλάζια γραμμή. Αυτό υποδεικνύει πολύ ευμετάβλητο χρόνο δικτύου, που είναι ο κύριος δείκτης προβλημάτων μετάδοσης δικτύου. Αυτές συνήθως συμπίπτουν με τραύλισμα ή πάγωμα εικόνας.