Υποστήριξη Steam
Παρουσιάστηκε σφάλμα κατά την επεξεργασία του αιτήματος. Δοκιμάστε ξανά σε λίγο.
Υποστήριξη Steam
Συνδεθείτε για να λάβετε προσωπική βοήθεια για το Steam Link.
Επιλέξατε το πρόβλημα: Η συσκευή μου αποσυνδέεται αμέσως μετά τη σύνδεση

  1. Μεταβείτε στις ρυθμίσεις Bluetooth και σιγουρευτείτε ότι η συσκευή έχει αφαιρεθεί
  2. Αποσυνδέστε το Steam Link από τη σύνδεση παροχής ρεύματος
  3. Πηγαίνετε πίσω στις ρυθμίσεις Bluetooth
  4. Βάλτε τη συσκευή σε λειτουργία σύζευξης