Steams kundestøtte
Det oppstod et problem med å behandle forespørselen. Vennligst gi oss noen minutter og prøv igjen.
Steams kundestøtte
Logg inn for å få tilpasset hjelp med SteamVR.
Du valgte problemet: Skjermen i hodesettet er svart (ingen videoinndata)
Feilsøking:
Slå på direkte skjermmodus
Start SteamVR og gå til SteamVR > Innstillinger > Utvikler > Slå på direkte skjermmodus

Direkte skjermmodus gjør at hodesettet ikke gjenkjennes som en vanlig skjerm. Hvis du lukker SteamVR og hodesettet viser skrivebordet, betyr det at direkte skjermmodus er slått av. Når direkte skjermmodus kjører ordentlig vil du kun se VR-innhold i hodesettet.

Hvis du har problemer med å slå på direkte skjermmodus, sørg for at du har installert de nyeste skjermdriverne.
Sjekk om skjermporten og GPU-forbindelsen fungerer
Sørg for følgende:
 1. Både hovedskjermen og koblingsboksen er koblet til samme skjermkort.
 2. Både hovedskjermen og koblingsboksen er koblet til fungerende porter.


I de fleste tilfeller tilhører skjermporter ved siden av hverandre det samme skjermkortet.

Hvis du har sjekket punktene ovenfor, prøv følgende:

 • Bruk en annen port med samme datatype for hver enhet (f.eks. bytte koblingsboksens HDMI-kabel til en annen HDMI-port).
 • Bruk en mini-DisplayPort-/DisplayPort-kabel eller HDMI-/DisplayPort-adapter til å koble til koblingsboksen i datamaskinen, hvis portene du vanligvis bruker ikke oppdager enheten.
 • Bruk en DVI- eller DisplayPort-kabel i stedet for HDMI, eller omvendt.
Optimaliser PC-innstillingene
 • Oppdater skjermdriverne fra Enhetsbehandling (Enhetsbehandling > Skjermkort > Oppdater driver)
 • Koble ut USB-enheter som ikke er i bruk
 • Slå av strømstyring i SteamVR (SteamVR > Innstillinger > Utvikler > Slå av strømstyring)
 • Slå av Windows Defender
 • Slå av WiFi-kort i Enhetsbehandling (Enhetsbehandling > Nettverkskort)
 • Still inn datamaskinen til «Høy ytelse» (Windows-tasten > Skriv: strøm > Strømalternativer > Høy ytelse)
 • Still inn NVIDIA-strømstyring til Ønsker maks ytelse
 • Tilbakestill CPU-/GPU-overklokking til standard
Slå på PCI-E-skjermkort i BIOS
Vanligvis må du starte datamaskinen på nytt og trykke på DEL-tasten inntil BIOS-menyen vises, for å få tilgang til BIOS.

Her kommer noen endringer som kanskje kan løse problemet:
 • Oppdater BIOS
 • Slå på støtte for flere skjermer
 • Slå av xHCI i BIOS
 • Sørg for at BIOS er innstilt til å kun bruke det dedikerte PCI-E-skjermkortet


Fremgangsmåten for å få tilgang til BIOS varierer fra maskin til maskin. Søk opp fremgangsmetoden for den bestemte datamaskinen eller hovedkortet.