ฝ่ายสนับสนุน Steam
ตรวจพบข้อผิดพลาดในการพยายามดำเนินคำร้องนั้น โปรดให้เวลาเราสองสามนาที แล้วลองใหม่อีกครั้ง
ฝ่ายสนับสนุน Steam
เข้าสู่ระบบ เพื่อรับความช่วยเหลือส่วนตัวสำหรับ Steam Controller
คุณได้เลือกปัญหาแล้ว: ปุ่มระบบมีแสงสว่าง แต่ไม่สามารถควบคุมอะไรได้เลย

Steam Controller อาจถูกเชื่อมโยงกับอุปกรณ์อื่น (เครื่องคอมพิวเตอร์หรือ Steam Link อื่น)

การแก้ไขปัญหา:
ถอดแบตเตอรี่และเชื่อมต่อด้วยสาย Micro-USB
ถอดแบตเตอรี่และเสียบ Steam Controller ไปยังพอร์ต USB 2.0 ของคอมพิวเตอร์ของคุณโดยใช้สาย Micro-USB
หากพอร์ต USB ช่องใดใช้งานไม่ได้ ให้ลองช่องอื่น
เชื่อมโยงไปยังแหล่งที่มาอื่นแบบไร้สาย
หากคุณเคยเชื่อมโยง Steam Controller ของคุณแบบไร้สายกับหลายอุปกรณ์ Steam Controller อาจเชื่อมโยงกับอุปกรณ์ที่ไม่ได้ใช้งานอยู่

  1. เสียบดองเกิล USB ไร้สายของคุณเข้ากับอุปกรณ์ที่ต้องการ
  2. ปิด Steam Controller ของคุณ
  3. กด (A) ค้างไว้และกดปุ่ม Steam เพื่อสลับอุปกรณ์