ฝ่ายสนับสนุน Steam
ตรวจพบข้อผิดพลาดในการพยายามดำเนินคำร้องนั้น โปรดให้เวลาเราสองสามนาที แล้วลองใหม่อีกครั้ง
ฝ่ายสนับสนุน Steam
เข้าสู่ระบบ เพื่อรับความช่วยเหลือส่วนตัวสำหรับ Steam Controller
คุณกำลังพบปัญหาอะไรเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้?
ไม่สามารถเปิดใช้คอนโทรลเลอร์ ไม่ตอบสนองหรือการควบคุมผิดปกติ การกำหนดค่า ชิ้นส่วนสูญหายหรือเสียหาย ปัญหาอื่น เข้าสู่ระบบสำหรับตัวเลือกแบบส่วนตัวเพิ่มเติม