ฝ่ายสนับสนุน Steam
ตรวจพบข้อผิดพลาดในการพยายามดำเนินคำร้องนั้น โปรดให้เวลาเราสองสามนาที แล้วลองใหม่อีกครั้ง
ฝ่ายสนับสนุน Steam
เข้าสู่ระบบ เพื่อรับความช่วยเหลือส่วนตัวสำหรับ Steam Controller
คุณได้เลือกปัญหาแล้ว: ปุ่มระบบไม่มีแสงสว่าง

หากคุณไม่เห็นแสงไฟ แต่คุณยังคงสามารถเล่นเกมได้อยู่ คุณสามารถปรับความเข้มของแสงไฟของ Steam Controller ของคุณ จากเมนูการตั้งค่าคอนโทรลเลอร์ในโหมด Big Picture ได้

การแก้ไขปัญหา:
ถอดแบตเตอรี่และเชื่อมต่อด้วยสาย Micro-USB
ถอดแบตเตอรี่และเสียบ Steam Controller ไปยังพอร์ต USB 2.0 ของคอมพิวเตอร์ของคุณโดยใช้สาย Micro-USB
หากพอร์ต USB ช่องใดใช้งานไม่ได้ ให้ลองช่องอื่น
เปลี่ยนแบตเตอรี่
ถอดสาย Steam Controller และเปลี่ยนแบตเตอรี่ทั้งสองก้อน