ฝ่ายสนับสนุน Steam
ตรวจพบข้อผิดพลาดในการพยายามดำเนินคำร้องนั้น โปรดให้เวลาเราสองสามนาที แล้วลองใหม่อีกครั้ง
ฝ่ายสนับสนุน Steam
เข้าสู่ระบบ เพื่อรับความช่วยเหลือส่วนตัวสำหรับ Steam Controller
คุณได้เลือกปัญหาแล้ว: Steam Controller ของฉันไม่ยอมเชื่อมโยง

หาก Steam Controller กำลังมีปัญหาการเชื่อมต่อ ให้ตรวจสอบว่าคุณได้ลองเชื่อมต่อผ่าน USB ด้วย หากการเชื่อมต่อแบบสายได้ผลแต่แบบไร้สายไม่ได้ผล คุณอาจจำเป็นต้องเปลี่ยนดองเกิลไร้สาย USB ของคุณ

การแก้ไขปัญหา:
ถอดแบตเตอรี่และเชื่อมต่อด้วยสาย Micro-USB
ถอดแบตเตอรี่และเสียบ Steam Controller ไปยังพอร์ต USB 2.0 ของคอมพิวเตอร์ของคุณโดยใช้สาย Micro-USB
หากพอร์ต USB ช่องใดใช้งานไม่ได้ ให้ลองช่องอื่น
เชื่อมโยงดองเกิล USB ไร้สายใหม่อีกครั้ง
  1. ปิด Steam Controller ของคุณ
  2. เริ่ม Steam ในโหมด Big Picture
  3. เสียบดองเกิล USB ไร้สายของคุณ
  4. เลือกไอคอนการตั้งค่าที่ทางขวาบน
  5. ภายใต้ 'คอนโทรลเลอร์' เลือก 'การตั้งค่าคอนโทรลเลอร์'
  6. เลือก 'เพิ่ม Steam Controller'
  7. ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อดำเนินการเชื่อมโยงให้เสร็จสมบูรณ์