Hỗ trợ Steam
Một lỗi đã xảy ra khi đang xử lý yêu cầu này. Xin vui lòng chờ vài phút và thử lại sau.
Hỗ trợ Steam
Đăng nhập để nhận được hỗ trợ dành riêng cho SteamVR.
Bạn chọn: Vị trí sàn nhà quá cao hoặc quá thấp

Vị trí sàn nhà của bạn sẽ được đo trong quá trình thiết lập phòng. Thông số này có thể thay đổi đột ngột nếu các trạm theo dõi chuyển động của bạn thay đổi vị trí.

Xử lý sự cố:
Chạy lại Thiết lập phòng
Chạy SteamVR và đi đến SteamVR > Chạy thiết lập phòng.

Ở giai đoạn hiệu chỉnh sàn nhà, hãy đặt các tay cầm của bạn xuống với các nút cò hướng lên trần nhà để tránh lắc lư tay cầm. Nếu sàn nhà của bạn là bề mặt phản chiếu, hãy thử đặt vật gì đó có bề mặt phẳng và không phản chiếu dưới mỗi tay cầm.

Bạn cũng có thể thực hiện hiệu chỉnh nhanh qua trình đơn thiết lập của SteamVR. Bạn sẽ tìm thấy nó ở Thiết lập > Nhà phát triển > Phòng và Theo dõi.
Cập nhật firmware cũ
Nếu thiết bị nào của bạn có bản cập nhật firmware, hãy nhấp chuột phải vào thiết bị ở bảng điều khiển SteamVR và cập nhật firmware.

Bạn nên luôn để các cập nhật firmware chạy hoàn tất sau khi được khởi động. Điều quan trọng là không bao giờ tháo dây các bộ phận của Vive hoặc làm gián đoạn các cập nhật firmware.