Hỗ trợ Steam
Một lỗi đã xảy ra khi đang xử lý yêu cầu này. Xin vui lòng chờ vài phút và thử lại sau.
Hỗ trợ Steam
Đăng nhập để nhận được hỗ trợ dành riêng cho SteamVR.
Bạn chọn: Driver Bluetooth không cài được

Bluetooth có thể được bật/tắt trong SteamVR từ Thiết lập > Chung > Bật giao tiếp Bluetooth.

Ở cùng trang, có một nút để cài đặt driver Bluetooth.

Nếu bộ theo dõi của bạn không sử dụng thiết lập quản lý điện năng hoặc không thể vào chế độ chờ, bạn có thể cần phải cài đặt lại driver Bluetooth.

  1. Tắt giao tiếp Bluetooth từ Thiết lập SteamVR. Để làm điều này. đi đến Thiết lập > Chung > Bỏ chọn "Bật giao tiếp Bluetooth."
  2. Bật tắt nguồn điện cả lighthouses và link box. Tháo dây nguồn phía sau link box để chắc chắn rằng nó đã được bật tắt hoàn toàn.
  3. Bật lại giao tiếp Bluetooth trong thiết lập SteamVR.

Nếu cách đó không giải quyết vấn đề của bạn, hãy thực hiện các bước sau.

  1. Tắt giao tiếp Bluetooth từ SteamVR > Thiết lập.
  2. Cài đặt thủ công driver Bluetooth. Bạn có thể chạy thủ công bộ cài đặt từ: /Steam/steamapps/common/SteamVR/tools/lighthouse/bin/win64/vivebtdriver.exe
  3. Lặp lại các bước trên để bật tắt nguồn điện và bật lại giao tiếp Bluetooth, rồi kiểm tra vấn đề.