Hỗ trợ Steam
Một lỗi đã xảy ra khi đang xử lý yêu cầu này. Xin vui lòng chờ vài phút và thử lại sau.
Hỗ trợ Steam
Đăng nhập để nhận được hỗ trợ dành riêng cho Steam Controller.
Bạn chọn: Cập nhật firmware thất bại liên tục
Xử lý sự cố:
Kết nối trực tiếp với micro-USB
Không cần khởi động lại nguồn. Cắm Steam Controller của bạn vào máy bằng cáp micro-USB.