Hỗ trợ Steam
Một lỗi đã xảy ra khi đang xử lý yêu cầu này. Xin vui lòng chờ vài phút và thử lại sau.
Hỗ trợ Steam
Đăng nhập để nhận được hỗ trợ dành riêng cho Steam Link.
Bạn đang gặp phải vấn đề gì với sản phẩm này?
Xử lý sự cố:
Điều chỉnh thiết lập TV hoặc màn hình
  1. Mở trình đơn thiết lập của TV hoặc màn hình bạn có
  2. Chỉnh tỷ lệ khung hình thành 16:9
  3. Nếu TV hay màn hình của bạn có chế độ hiển thị khác nhau, chuyển thành chế độ Game hoặc PC tương ứng


Vui lòng xem hướng dẫn nhà sản xuất để biết thêm chi tiết về cách chỉnh sửa thiết lập cho trò chơi.
Chỉnh căn tỷ lệ ảnh
Bạn có thể chỉnh kích cỡ ảnh của mình từ trình đơn chính trên Steam Link.

  1. Trên trình đơn chính của Steam Link, chọn Thiết lập
  2. Chọn Hiển thị
  3. Chỉnh ảnh cho hợp màn hình của bạn