Hỗ trợ Steam
Một lỗi đã xảy ra khi đang xử lý yêu cầu này. Xin vui lòng chờ vài phút và thử lại sau.
Hỗ trợ Steam
Đăng nhập để nhận được hỗ trợ dành riêng cho Steam Link.
Bạn chọn: Thiết bị Bluetooth

Vào thiết lập Bluetooth trên Steam Link, rồi đặt thiết bị của bạn vào chế độ bắt cặp (pairing - tham khảo tài liệu hướng dẫn của thiết bị)

Thiết bị của bạn sẽ hiện trong danh sách thiết bị sau đó vài giây.