Hỗ trợ Steam
Một lỗi đã xảy ra khi đang xử lý yêu cầu này. Xin vui lòng chờ vài phút và thử lại sau.
Hỗ trợ Steam
Đăng nhập để nhận được hỗ trợ dành riêng cho Steam Link.
Bạn chọn: Steam Link không bật được

Để ý đèn LED cổng mạng của Steam Link khi khởi động.


Đảm bảo bộ chuyển điện đã được cắm vào ổ có điện và cáp điện cắm chắc chắn vào mặt sau Steam Link.