ฝ่ายสนับสนุน Steam
ตรวจพบข้อผิดพลาดในการพยายามดำเนินคำร้องนั้น โปรดให้เวลาเราสองสามนาที แล้วลองใหม่อีกครั้ง
ฝ่ายสนับสนุน Steam
เข้าสู่ระบบ เพื่อรับความช่วยเหลือส่วนตัวสำหรับ SteamVR
คุณได้เลือกปัญหาแล้ว: ข้อความแสดงข้อผิดพลาด

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสถานีฐานและเครื่องสวมศีรษะของคุณได้เสียบปลั๊กอย่างเรียบร้อยและพร้อมทำงานแล้ว