Hỗ trợ Steam
Một lỗi đã xảy ra khi đang xử lý yêu cầu này. Xin vui lòng chờ vài phút và thử lại sau.
Hỗ trợ Steam
Bạn chọn: Tôi đang gặp vấn đề với nhóm gia đình Steam

HỖ TRỢ

NHÓM GIA ĐÌNH STEAM

STEAM

Nhóm gia đình Steam
Nhóm gia đình Steam cho phép đến sáu thành viên tạo nhóm để có thể chơi các trò từ thư viện của nhau và cho phép thành viên người lớn trong nhóm gia đình Steam có thể lập quyền hạn quản lý đối với thành viên trẻ em.

Nếu bạn gặp vấn đề về nhóm gia đình Steam, vui lòng xem mục hỏi đáp để biết thêm thông tin. Nếu có bất kì thắc mắc nào, xin hãy liên hệ chúng tôi.
Hỏi đáp và hướng dẫn người dùng về nhóm gia đình Steam Quản lý nhóm gia đình Steam
Thả file vào đây để đính kèm chúng vào đơn yêu cầu của bạn
Nếu bạn muốn đính kèm một file hoặc một bức ảnh chụp màn hình vào yêu cầu hỗ trợ của mình, hãy sử dụng trình Steam hoặc cập nhật trình duyệt web của bạn.
Duyệt tìm file để đính kèm hoặc kéo và thả file vào đây.
Hủy