Υποστήριξη Steam
Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά την επεξεργασία του αιτήματος. Παρακαλούμε δοκιμάστε ξανά σε λίγο.
Υποστήριξη Steam
Επιλέξατε το πρόβλημα: Αντιμετωπίζω πρόβλημα με το κλειδί CD λιανικής μου
Λαμβάνω σφάλμα με έγκυρου κλειδιού όταν προσπαθώ να ενεργοποιήσω το κλειδί CD μου Λαμβάνω σφάλμα διπλότυπου κλειδιού όταν προσπαθώ να ενεργοποιήσω το κλειδί CD μου Το κλειδί CD έχει ζημιά