ฝ่ายสนับสนุน Steam
ตรวจพบข้อผิดพลาดในการพยายามดำเนินคำร้องนั้น โปรดให้เวลาเราสองสามนาที แล้วลองใหม่อีกครั้ง
ฝ่ายสนับสนุน Steam
คุณได้เลือกปัญหาแล้ว: ฉันกำลังพบปัญหาเกี่ยวกับรหัสผลิตภัณฑ์ขายปลีกของฉัน
ฉันได้รับข้อผิดพลาดรหัสผลิตภัณฑ์ไม่ถูกต้อง เมื่อฉันพยายามเปิดใช้รหัสผลิตภัณฑ์ของฉัน ฉันได้รับข้อผิดพลาดรหัสซ้ำ เมื่อกำลังพยายามเปิดใช้รหัสผลิตภัณฑ์ของฉัน รหัสผลิตภัณฑ์ของฉันได้รับความเสียหาย