Hỗ trợ Steam
Một lỗi đã xảy ra khi đang xử lý yêu cầu này. Xin vui lòng chờ vài phút và thử lại sau.
Hỗ trợ Steam
Đăng nhập để nhận được hỗ trợ dành riêng cho Steam Link.
Bạn chọn: Tín hiệu đầu vào / Tay cầm

Nhấp vào đây để biết các vấn đề tương tác thường gặp.


Kiểm tra xem đường truyền tương tác có ở chế độ bật trong thiết lập Steam Link của bạn chưa. (Thiết lập > Phát sóng > Tùy chọn nâng cao)