Hỗ trợ Steam
Một lỗi đã xảy ra khi đang xử lý yêu cầu này. Xin vui lòng chờ vài phút và thử lại sau.
Hỗ trợ Steam
Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Vui lòng chọn thiết bị hoặc tính năng mà bạn đang gặp sự cố. Bạn sẽ được dẫn tới một bài viết xử lý sự cố, tại đó bạn có thể mở một phiếu hỗ trợ nếu như chúng tôi cần thêm thông tin để giúp đỡ bạn.


Giải quyết sự cố & hỗ trợ thiết bị Trợ giúp cắm Steam Deck vào đế Hỗ trợ về vấn đề phần mềm Tôi cần trợ giúp với thanh toán hoặc chuyển hàng Liên hệ đội hỗ trợ Steam
Ghé iFixit để tìm linh kiện và hướng dẫn sửa chữa
Thả file vào đây để đính kèm chúng vào đơn yêu cầu của bạn
Vui lòng cung cấp địa chỉ email đang dùng để chúng tôi có thể liên lạc với bạn.
Nếu gặp phải vấn đề cần thay thế các bộ phận hoặc cả sản phẩm, vui lòng cung cấp địa chỉ giao hàng bên dưới.
Steam Deck: Ở mặt sau, góc dưới bên phải. Bắt đầu với 'FX', 'FW', hoặc 'FV'.
Nếu bạn muốn đính kèm một file hoặc một bức ảnh chụp màn hình vào yêu cầu hỗ trợ của mình, hãy sử dụng trình Steam hoặc cập nhật trình duyệt web của bạn.
Duyệt tìm file để đính kèm hoặc kéo và thả file vào đây.
Hủy