ฝ่ายสนับสนุน Steam
ตรวจพบข้อผิดพลาดในการพยายามดำเนินคำร้องนั้น โปรดให้เวลาเราสองสามนาที แล้วลองใหม่อีกครั้ง
ฝ่ายสนับสนุน Steam
รหัสผลิตภัณฑ์เสียหาย
หากคุณได้รับรหัสผลิตภัณฑ์ที่เสียหายจากการสั่งซื้อแบบขายปลีก คุณจำเป็นจะต้องกลับยังร้านขายปลีกผู้ที่ขายรหัสผลิตภัณฑ์ให้คุณและขอรหัสผลิตภัณฑ์เปลี่ยนแทน

ฝ่ายสนับสนุน Steam ไม่สามารถช่วยคุณกู้คืนรหัสผลิตภัณฑ์ที่เสียหายและไม่สามารถออกรหัสผลิตภัณฑ์เปลี่ยนแทนได้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรหัสผลิตภัณฑ์ขายปลีก โปรดอ่านคำถามที่พบบ่อย