ฝ่ายสนับสนุน Steam
ตรวจพบข้อผิดพลาดในการพยายามดำเนินคำร้องนั้น โปรดให้เวลาเราสองสามนาที แล้วลองใหม่อีกครั้ง
ฝ่ายสนับสนุน Steam
ข้อผิดพลาดรหัสผลิตภัณฑ์ไม่ถูกต้อง
หากคุณได้รับข้อผิดพลาดรหัสผลิตภัณฑ์ไม่ถูกต้อง เมื่อลงทะเบียนรหัสผลิตภัณฑ์เกม คุณจำเป็นจะต้องกลับไปหาผู้ขายที่คุณสั่งซื้อรหัสผลิตภัณฑ์เพื่อขอความช่วยเหลือ

ฝ่ายสนับสนุน Steam ไม่สามารถให้รหัสผลิตภัณฑ์เปลี่ยนแทนสำหรับการสั่งซื้อจากผู้ค้าปลีก

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรหัสผลิตภัณฑ์ขายปลีก โปรดอ่านคำถามที่พบบ่อย