Hỗ trợ Steam
Một lỗi đã xảy ra khi đang xử lý yêu cầu này. Xin vui lòng chờ vài phút và thử lại sau.
Hỗ trợ Steam
Bạn chọn: Tôi đang có vấn đề với chia sẻ gia đình

HỖ TRỢ

CHIA SẺ GIA ĐÌNH

STEAM

Chia sẻ gia đình
Chia sẻ gia đình cho phép các thành viên trong gia đình và khách chơi các trò của nhau, với những thành tựu Steam và tiến trình chơi của mỗi người được lưu trực tiếp trên Steam Cloud.

Nếu bạn gặp vấn đề khi đang sử dụng chia sẻ gia đình, vui lòng tham khảo hỏi đáp về chia sẻ gia đình để biết thêm thông tin. Nếu có bất kì thắc mắc nào, bạn có thể liên lạc chúng tôi.
Hướng dẫn sử dụng tính năng chia sẻ gia đình Quản lý chia sẻ gia đình
Thả file vào đây để đính kèm chúng vào đơn yêu cầu của bạn
Nếu bạn muốn đính kèm một file hoặc một bức ảnh chụp màn hình vào yêu cầu hỗ trợ của mình, hãy sử dụng trình Steam hoặc cập nhật trình duyệt web của bạn.
Duyệt tìm file để đính kèm hoặc kéo và thả file vào đây.
Hủy