Hỗ trợ Steam
Một lỗi đã xảy ra khi đang xử lý yêu cầu này. Xin vui lòng chờ vài phút và thử lại sau.
Hỗ trợ Steam
Bạn chọn: Tôi đang có vấn đề với chế độ gia đình

HỖ TRỢ

CHẾ ĐỘ GIA ĐÌNH

STEAM

Chế độ gia đình
Chúng tôi hiểu rằng, mỗi gia đình đều có luật lệ và giới hạn khác nhau về vấn đề phương tiện truyền thông. Chúng tôi mong rằng, thông qua trò chuyện và trao đổi, các gia đình sẽ có thể thống nhất để quyết định ra giải pháp công bằng và thực tế nhất cho vấn đề này. Với chế độ gia đình, Steam cho phép các bậc cha mẹ và các gia đình cùng nhau viết nên những luật lệ của chính họ.

Dù tài khoản Steam là của bạn hay con bạn, chế độ gia đình sẽ cho bạn khả năng giới hạn quyền truy cập một số chức năng của tài khoản. Với chế độ này, quyền truy cập cửa hàng Steam, thư viện, cộng đồng và bạn bè có thể bị chặn nếu bạn nhập mã PIN bổ sung.

Nếu bạn gặp vấn đề khi đang sử dụng chế độ này, vui lòng xem lại hỏi đáp về chế độ gia đình để biết thêm thông tin. Nếu có bất kì thắc mắc nào, bạn có thể liên lạc chúng tôi.
Tôi cần quản lý thiết lập chế độ gia đình của tôi Hỏi đáp về chế độ gia đình
Thả file vào đây để đính kèm chúng vào đơn yêu cầu của bạn
Nếu bạn muốn đính kèm một file hoặc một bức ảnh chụp màn hình vào yêu cầu hỗ trợ của mình, hãy sử dụng trình Steam hoặc cập nhật trình duyệt web của bạn.
Duyệt tìm file để đính kèm hoặc kéo và thả file vào đây.
Hủy