Hỗ trợ Steam
Một lỗi đã xảy ra khi đang xử lý yêu cầu này. Xin vui lòng chờ vài phút và thử lại sau.
Hỗ trợ Steam
Lỗi mã CD không hợp lệ
Nếu bạn nhận được thông báo lỗi khi kích hoạt mã cho một trò chơi, bạn sẽ phải tìm sự giúp đỡ từ bên đã cung cấp cho bạn mã kích hoạt đó.

Đội hỗ trợ Steam không thể thay thế mã CD bán lẻ.

Để biết thêm thông tin về mã CD bán lẻ, vui lòng tham khảo hỏi đáp này.