Hỗ trợ Steam
Một lỗi đã xảy ra khi đang xử lý yêu cầu này. Xin vui lòng chờ vài phút và thử lại sau.
Hỗ trợ Steam
Bạn chọn: Phần mềm Steam không hoạt động
Phần mềm Steam
Một số chương trình khác trên máy tính của bạn có thể gây xung đột với Steam. Vui lòng tham khảo hỏi đáp về những chương trình gây xung đột với Steam.

Nếu bạn vẫn gặp phải vấn đề trên trình Steam, vui lòng liên lạc đội hỗ trợ Steam để được trợ giúp thêm.
Xử lý sự cố phần mềm Steam Những chương trình có thể gây xung đột với Steam
Thả file vào đây để đính kèm chúng vào đơn yêu cầu của bạn
Bước 1
Bước 2
Nếu bạn muốn đính kèm một file hoặc một bức ảnh chụp màn hình vào yêu cầu hỗ trợ của mình, hãy sử dụng trình Steam hoặc cập nhật trình duyệt web của bạn.
Duyệt tìm file để đính kèm hoặc kéo và thả file vào đây.
Hủy