Υποστήριξη Steam
Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά την επεξεργασία του αιτήματος. Παρακαλούμε δοκιμάστε ξανά σε λίγο.
Υποστήριξη Steam
Επιλέξατε το πρόβλημα: Έχω μια ερώτηση σχετικά με περιεχόμενο που έχει αφαιρεθεί ή αποκρυφτεί

STEAM

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Ερωτήσεις σχετικά με περιεχόμενο που έχει αφαιρεθεί ή αποκρυφτεί

Εάν πρόσφατα αφαιρέθηκε ή αποκρύφθηκε περιεχόμενό σας από διαχειριστές τoυ Steam, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την παρακάτω φόρμα για να ζητήσετε περισσότερες πληροφορίες ή να ασκήσετε έφεση για την απόφαση.

Σας προτείνουμε να διαβάσετε τις Οδηγίες Περιεχομένου και Κοινότητας παρακάτω για να βεβαιωθείτε ότι κατανοείτε τους κανόνες βάσει των οποίων οι διαχειριστές μας αξιολογούν το περιεχόμενο. Εάν το περιεχόμενο παρέβαινε οποιαδήποτε από τις οδηγίες μας, η έφεση θα απορριφθεί.

Οδηγίες Περιεχομένου και Κοινότητας
Αποθέστε αρχεία εδώ για να τα επισυνάψετε στο αίτημά σας
Αν θα θέλατε να επισυνάψετε ένα αρχείο ή μια φωτογραφία στο αίτημα βοήθειάς σας, παρακαλούμε χρησιμοποιήστε την εφαρμογή Steam ή ενημερώστε τον περιηγητή σας.
Περιηγηθείτε για ένα αρχείο για να επισυνάψετε ή σύρετε και αφήστε αρχεία εδώ.
Ακύρωση