Hỗ trợ Steam
Một lỗi đã xảy ra khi đang xử lý yêu cầu này. Xin vui lòng chờ vài phút và thử lại sau.
Hỗ trợ Steam
Bạn chọn: Tôi đang có vấn đề với Steam Guard
Steam Guard
Steam Guard là một lớp bảo mật có thể được kích hoạt trong tài khoản Steam của bạn. Lớp bảo mật đầu tiên là thông tin đăng nhập: tên tài khoản Steam và mật khẩu. Với Steam Guard, một lớp bảo mật nữa sẽ được áp dụng, ngăn chặn kẻ xấu xâm nhập vào tài khoản Steam của bạn.

Nếu bạn gặp vấn đề khi đang sử dụng Steam Guard, vui lòng xem lại mục hỏi đáp về Steam Guard để biết thêm thông tin. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, bạn có thể liên lạc với chúng tôi.
Hỏi đáp về Steam Guard Quản lý thiết lập Steam Guard Tôi không nhận được mã Steam Guard
Thả file vào đây để đính kèm chúng vào đơn yêu cầu của bạn
Nếu bạn muốn đính kèm một file hoặc một bức ảnh chụp màn hình vào yêu cầu hỗ trợ của mình, hãy sử dụng trình Steam hoặc cập nhật trình duyệt web của bạn.
Duyệt tìm file để đính kèm hoặc kéo và thả file vào đây.
Hủy