Hỗ trợ Steam
Một lỗi đã xảy ra khi đang xử lý yêu cầu này. Xin vui lòng chờ vài phút và thử lại sau.
Hỗ trợ Steam
Tôi phải làm gì nếu không nhận được email Steam Guard khi được hỏi yêu cầu mã truy cập?

Email từ Steam Guard sẽ được gửi tới địa chỉ email mới nhất được đăng kí với tài khoản của bạn.

Nếu bạn không nhận được email từ Steam Guard:

  • Chứng thực rằng bạn đang truy cập địa chỉ email được đăng kí với tài khoản Steam của bạn

  • Kiểm tra bộ lọc thư rác để đảm bảo rằng tin nhắn không được gán mác là thư rác

  • Thêm support@steampowered.comnoreply@steampowered.com vào danh bạ hoặc danh sách địa chỉ đáng tin trong chương trình quản lý email của bạn

  • Vui lòng chờ tối đa 30 phút để hệ thống gửi email. Dù Steam gửi mã Steam Guard qua email ngay lập tức, bạn có thể không nhận được ngay. Điều này phụ thuộc vào tốc độ xử lý và khả năng tải của máy chủ bên cung cấp dịch vụ. Nếu bạn vẫn chưa nhận được mã sau 30 phút, vui lòng đăng nhập lại để nhận mã Steam Guard mới.


Nêu bạn không nhận được email Steam Guard, vui lòng xác nhận địa chỉ email liên kết với tài khoản của bạn:
Xác nhận và cập nhật địa chỉ email
Tôi có thêm câu hỏi về Steam Guard

Để có thêm thông tin về Steam Guard, vui lòng tham khảo trang hỗ trợ Steam Guard.