Hỗ trợ Steam
Một lỗi đã xảy ra khi đang xử lý yêu cầu này. Xin vui lòng chờ vài phút và thử lại sau.
Hỗ trợ Steam
Bạn chọn: Tôi đang gặp vấn đề với Steam Cloud

HỖ TRỢ

STEAM CLOUD

STEAM

Steam Cloud

Steam Cloud cho phép các trò chơi và chương trình sử dụng bộ nhớ đám mây của Steam. Các trò chơi có thể tận dụng Steam Cloud để chứa nhiều loại dữ liệu khác nhau, bao gồm thiết lập trò chơi, bản lưu quá trình chơi, thông số hồ sơ và các chi tiết đặc thù khác của người dùng.

Nếu bạn gặp vấn đề với Steam Cloud, hãy đọc mục Hỏi đáp bên dưới để biết thông tin về cách xử lý sự cố. Bạn cũng có thể gửi phiếu trợ giúp cho đội hỗ trợ Steam.

Hỏi đáp về Steam Cloud
Thả tệp vào đây để đính kèm chúng vào đơn yêu cầu của bạn
Nếu bạn muốn đính kèm một tệp hoặc một bức ảnh chụp màn hình vào yêu cầu hỗ trợ của mình, hãy sử dụng trình Steam hoặc cập nhật trình duyệt web của bạn.
Duyệt tìm tệp để đính kèm hoặc kéo và thả tệp vào đây.
Hủy