Hỗ trợ Steam
Một lỗi đã xảy ra khi đang xử lý yêu cầu này. Xin vui lòng chờ vài phút và thử lại sau.
Hỗ trợ Steam
Điểm thưởng Steam

Mỗi khi bạn giao dịch trên Steam, bạn sẽ nhận được điểm thưởng Steam dựa trên số tiền chi trả. Điểm thưởng có thể đổi trong cửa hàng điểm để nhận lấy các món hàng cộng đồng đa dạng.

Nếu bạn có vấn đề với điểm Steam, vui lòng chắc chắn bạn đã đọc bài hỏi đáp được nêu ở dưới, nó sẽ trả lời hầu hết những câu hỏi thườn gặp về hệ thống. Bạn cũng có thể ghé thăm trang lịch sử điểm Steam của bạn, liệt kê tổng quát số điểm bạn đã nhận và đổi, cũng như danh sách các phần thưởng bạn đã mở khóa.

Nếu bạn vẫn còn gặp vấn đề với điểm hoặc cửa hàng điểm Steam, vui lòng gửi yêu cầu hỗ trợ, trong đó mô tả chi tiết vấn đề gặp phải.

Hỏi đáp về điểm Steam Ghé thăm cửa hàng điểm Xem lịch sử điểm Steam của bạn
Thả file vào đây để đính kèm chúng vào đơn yêu cầu của bạn
Nếu bạn muốn đính kèm một file hoặc một bức ảnh chụp màn hình vào yêu cầu hỗ trợ của mình, hãy sử dụng trình Steam hoặc cập nhật trình duyệt web của bạn.
Duyệt tìm file để đính kèm hoặc kéo và thả file vào đây.
Hủy