Hỗ trợ Steam
Một lỗi đã xảy ra khi đang xử lý yêu cầu này. Xin vui lòng chờ vài phút và thử lại sau.
Hỗ trợ Steam
Bạn chọn: Tôi đang có vấn đề với bộ xác thực Steam Guard di động

HỖ TRỢ

BỘ XÁC THỰC DI ĐỘNG

STEAM

Ứng dụng Steam & bộ xác thực Steam Guard di động
Bộ xác thực Steam Guard di động là một tính năng của ứng dụng Steam. Bộ xác thực này sẽ thêm một lớp bảo mật cho tài khoản của bạn bằng cách khởi tạo một mã mà bạn sẽ phải nhập mỗi khi bạn đăng nhập vào tài khoản. Sau mỗi 30 giây thì một mã mới sẽ được khởi tạo. Mỗi mã chỉ được dùng một lần và không thể đoán được.

Nếu bạn có vấn đề khi đang sử dụng bộ xác thực Steam Guard di động, vui lòng xem lại hỏi đáp về bộ xác thực Steam Guard di động để biết thêm thông tin. Nếu có bất kì thắc mắc nào, bạn có thể liên lạc chúng tôi.

Để biết thêm thông tin về tham gia beta cho ứng dụng Steam Mobile mới, vui lòng ghé qua nhóm Steam này.
Hỏi đáp về bộ xác thực Steam Guard di động Tôi đã xóa hoặc mất bộ xác thực Steam Guard di động của tôi
Thả file vào đây để đính kèm chúng vào đơn yêu cầu của bạn
Nếu bạn muốn đính kèm một file hoặc một bức ảnh chụp màn hình vào yêu cầu hỗ trợ của mình, hãy sử dụng trình Steam hoặc cập nhật trình duyệt web của bạn.
Duyệt tìm file để đính kèm hoặc kéo và thả file vào đây.
Hủy