Hỗ trợ Steam
Một lỗi đã xảy ra khi đang xử lý yêu cầu này. Xin vui lòng chờ vài phút và thử lại sau.
Hỗ trợ Steam
Lỗi mã trùng lặp
Lỗi sản phẩm trùng lặp cho biết sản phẩm của bạn đã được kích hoạt trên một tài khoản Steam. Mã này không thể được kích hoạt lần thứ hai.

Nếu bạn nhận được mã CD trùng lặp từ nhà bán lẻ, bạn sẽ phải liên lạc họ để được trợ giúp. Đội hỗ trợ Steam không thể cấp mã thay thế cho bạn.

Để biết thêm thông tin về mã CD bán lẻ, vui lòng tham khảo hỏi đáp này.