Hỗ trợ Steam
Một lỗi đã xảy ra khi đang xử lý yêu cầu này. Xin vui lòng chờ vài phút và thử lại sau.
Hỗ trợ Steam
Tôi nên làm gì nếu tài khoản Steam của tôi bị lấy cắp?

Nếu tài khoản Steam của bạn đã bị lấy cắp, bạn nên thực hiện những bước dưới đây trước khi khôi phục tài khoản của mình để đảm bảo nó sẽ không bị lấy cắp trong tương lai.

Bước 1 - Quét máy tính của bạn

Vi-rút, trình theo dõi bàn phím, phần mềm gián điệp và các mã độc khác có thể lấy cắp tên tài khoản và mật khẩu Steam của bạn. Trước khi đặt lại mật khẩu của tài khoản Steam của bạn, bạn nên chạy những phần mềm quét vi-rút để đảm bảo không có mã độc trên máy tính của bạn.

Bước 2 - Thay mật khẩu tài khoản email của bạn

Tài khoản Steam thường bị xâm nhập sau khi địa chỉ email được đăng ký với tài khoản này bị xâm nhập. Thay đổi mật khẩu của tài khoản email sẽ đảm bảo kẻ xâm nhập không thể truy cập vào tài khoản của bạn, hoặc không thể can thiệp sự trợ giúp từ đội hỗ trợ Steam.

Và, như thông lệ...
Tuyệt đối không chia sẻ mật khẩu của bạn

Tuyệt đối không bao giờ đưa mật khẩu Steam cho một người bạn hoặc bất kỳ cá nhân nào. Đại diện của đội hỗ trợ Steam sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gửi mật khẩu cho họ.

Dùng các trang web Steam chính thức

Chỉ nhập mật khẩu vào các trang web chính thức của Steam, ví dụ steampowered.comsteamcommunity.com.

Nếu bạn nghĩ một trang web là trang không chính thức của Steam, tuyệt đối không nhập bất kỳ thông tin nào vào trang web này.

Tìm hiểu thêm về cách bảo vệ tài khoản

Bạn có thể tìm thêm thông tin về cách bảo mật tài khoản của mình và bảo vệ tài khoản khỏi các chiêu thức lừa đảo trên trang khuyến nghị bảo mật tài khoản.

Khôi phục tài khoản của tôi

Một khi bạn đã chắc cả máy tính và tài khoản email của bạn đều an toàn, bạn có thể khôi phục tài khoản Steam của mình bằng cách thay đổi mật khẩu.

Đặt lại mật khẩu