Hỗ trợ Steam
Một lỗi đã xảy ra khi đang xử lý yêu cầu này. Xin vui lòng chờ vài phút và thử lại sau.
Hỗ trợ Steam
Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Vui lòng chọn thiết bị hoặc tính năng mà bạn đang gặp sự cố. Bạn sẽ được dẫn tới một bài viết xử lý sự cố, tại đó bạn có thể mở một phiếu hỗ trợ nếu như chúng tôi cần thêm thông tin để giúp đỡ bạn.

Bộ theo dõi & trạm Lighthouse Mũ chụp Valve Index Tay cầm Valve Index SteamVR & màn hình trạng thái Liên hệ đội hỗ trợ Steam Tôi cần trợ giúp với thanh toán hoặc chuyển hàng
Ghé iFixit để tìm linh kiện và hướng dẫn sửa chữa
Thả file vào đây để đính kèm chúng vào đơn yêu cầu của bạn
Bước 1
Vui lòng đính kèm báo cáo hệ thống SteamVR.

  • Từ desktop, khởi động SteamVR
  • Hãy chắc rằng thiết bị VR được kết nối với máy tính chủ và nguồn điện.
  • Nếu có thể, hãy đảm bảo tay cầm đã bật nguồn và bắt cặp.
  • Trong cửa sổ SteamVR, chọn menu SteamVR thả xuống
  • Chọn Tạo báo cáo hệ thống
  • Chọn Lưu vào tệp ở dưới cùng bên phải màn hình
  • Đính kèm tệp vào phiếu yêu cầu hỗ trợ
Bước 2
Vui lòng cung cấp địa chỉ email đang dùng để chúng tôi có thể liên lạc với bạn.
Nếu gặp phải vấn đề cần thay thế các bộ phận hoặc cả sản phẩm, vui lòng cung cấp địa chỉ giao hàng bên dưới.
Mũ chụp Index: Tấm chắn trong bên trái, dưới đệm mắt. Bắt đầu với 'AU'.
Tay cầm Index: Bề mặt trong của tay cảm biến. Bắt đầu với 'FKL' hoặc 'FKR'.
Trạm theo dõi Index: Bề mặt rìa phía trên bên phải. Bắt đầu với 'FB'.
Nếu bạn muốn đính kèm một file hoặc một bức ảnh chụp màn hình vào yêu cầu hỗ trợ của mình, hãy sử dụng trình Steam hoặc cập nhật trình duyệt web của bạn.
Duyệt tìm file để đính kèm hoặc kéo và thả file vào đây.
Hủy