Hỗ trợ Steam
Một lỗi đã xảy ra khi đang xử lý yêu cầu này. Xin vui lòng chờ vài phút và thử lại sau.
Hỗ trợ Steam
Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Vui lòng chọn thiết bị hoặc tính năng mà bạn đang gặp sự cố. Bạn sẽ được dẫn tới một bài viết xử lý sự cố, tại đó bạn có thể mở một phiếu hỗ trợ nếu như chúng tôi cần thêm thông tin để giúp đỡ bạn.

Bộ theo dõi & trạm Lighthouse Mũ chụp Valve Index Tay cầm Valve Index SteamVR & màn hình trạng thái Liên hệ đội hỗ trợ Steam Tôi cần trợ giúp với thanh toán hoặc chuyển hàng
Ghé iFixit để tìm linh kiện và hướng dẫn sửa chữa
Thả tệp vào đây để đính kèm chúng vào đơn yêu cầu của bạn
Bước 1
Xin hãy đính kèm báo cáo hệ thống của SteamVR.

  • Từ desktop của bạn, khởi động SteamVR
  • Ở cửa sổ SteamVR, chọn trình đơn SteamVR
  • Chọn Tạo báo cáo hệ thống
  • Chọn Lưu vào tệp ở góc phải màn hình
  • Đính kèm tệp vào phiếu yêu cầu hỗ trợ của bạn
Bước 2
Vui lòng cung cấp địa chỉ email đang dùng để chúng tôi có thể liên lạc với bạn.
Nếu gặp phải vấn đề cần thay thế các bộ phận hoặc cả sản phẩm, vui lòng cung cấp địa chỉ giao hàng bên dưới.
Mũ chụp Index: Tấm chắn trong bên trái, dưới đệm mắt. Bắt đầu với 'AU'.
Tay cầm Index: Bề mặt trong của tay cảm biến. Bắt đầu với 'FKL' hoặc 'FKR'.
Trạm theo dõi Index: Bề mặt rìa phía trên bên phải. Bắt đầu với 'FB'.
Nếu bạn muốn đính kèm một tệp hoặc một bức ảnh chụp màn hình vào yêu cầu hỗ trợ của mình, hãy sử dụng trình Steam hoặc cập nhật trình duyệt web của bạn.
Duyệt tìm tệp để đính kèm hoặc kéo và thả tệp vào đây.
Hủy