Hỗ trợ Steam
Một lỗi đã xảy ra khi đang xử lý yêu cầu này. Xin vui lòng chờ vài phút và thử lại sau.
Hỗ trợ Steam
Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Vui lòng chọn thiết bị hoặc tính năng mà bạn đang gặp sự cố. Bạn sẽ được dẫn tới một bài viết xử lý sự cố, tại đó bạn có thể mở một phiếu hỗ trợ nếu như chúng tôi cần thêm thông tin để giúp đỡ bạn.

Bộ theo dõi & trạm Lighthouse Mũ chụp Valve Index Tay cầm Valve Index SteamVR & màn hình trạng thái Liên hệ đội hỗ trợ Steam Tôi cần trợ giúp với thanh toán hoặc chuyển hàng
Thả tệp vào đây để đính kèm chúng vào đơn yêu cầu của bạn
Bước 1
Xin hãy đính kèm báo cáo hệ thống của SteamVR.

  • Từ desktop của bạn, khởi động SteamVR
  • Ở cửa sổ SteamVR, chọn trình đơn SteamVR
  • Chọn Tạo báo cáo hệ thống
  • Chọn Lưu vào tệp ở góc phải màn hình
  • Đính kèm tệp vào phiếu yêu cầu hỗ trợ của bạn
Bước 2
Nếu bạn muốn đính kèm một tệp hoặc một bức ảnh chụp màn hình vào yêu cầu hỗ trợ của mình, hãy sử dụng trình Steam hoặc cập nhật trình duyệt web của bạn.
Duyệt tìm tệp để đính kèm hoặc kéo và thả tệp vào đây.
Hủy